Επωνυμία: Sky Marine Ferries Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία (ξενόγλωσσα): Sky Marine Ferries PC
Διακριτικός Τίτλος: SKY MARINE FERRIES
Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): SKY MARINE FERRIES
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 167399020000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.167399020000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 167399020000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 65478
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρού: 801974980

Στοιχεία Επιχείρησης:

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ
Διεύθυνση Έδρας: ΚΑΝΑΔΑ 4 85132 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο:
Γεωγραφικός Κωδικός: 81400400
Λήξη Διάρκειας Ν.Π.:
Κεφαλαιακές Εισφορές: 1.000,00 €
Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: 0,00 €
Εγγυητικές Εισφορές: €0,00
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νια Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2022
Κατηγορία Βιβλιών: Γ
Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Όχι
Στοίχεια Διαχείρισης/Εκπροσώπων
1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗ, κάτοικος ΡΟΔΟΣ, επί της οδού ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, αρ. 31, Τ.Κ. 85103, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ445653 Υ.Α ΡΟΔΟΥ, κάτοχος Α.Φ.Μ 171391001, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ
Στοίχεια Μελών/Εταίρων
1. ο έταιρος ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΔΙΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗ, κάτοικος ΡΟΔΟΣ, επί της οδου ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, αρ. 31, Τ.Κ. 85103, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ447277, Α.Φ.Μ 175556767, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) md@rya.gr, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, ο οποίος για
κεφαλαιακή εισφορά αξίας 1.000,00 Χ (50%) ευρώ έλαβε 1.000 Χ (50%) μερίδια.
2. Ο έταιρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗ, κάτοικος ΡΟΔΟΣ, επί της οδού ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, αρ. 31, Τ.Κ. 85103, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ445653, κάτοχος Α.Φ.Μ 171391001, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) g@rya.gr υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, ο οποίος για
κεφαλαιακή εισφορά αξίας 1.000,00 Χ (50%) ευρώ έλαβε 1.000 Χ (50%) μερίδια.